previous pauseresume next

انتخاب سرکار خانم دکتر شروین غفاری به عنوان پزشک پژوهشگر مرکز تحقیقات بازتوانی قلب

برنامه پزشک پژوهشگر بالاترین فرصت تحصیلی آموزش عالی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده که به پزشکان و دندانپزشکان برتر تعلق میگیرد تا علاوه بر آموزش بالینی در مقاطع تخصص/فوق تخصص/فلوشیپ، در یک زمینه خاص تحقیقاتی مربوط به رشته بالینی خود نیز آموزش دیده و به کسب مدرکDhPنیز نائل آیند.
هدف از ایجاد این برنامه، کمک به رشد آکادمیک پزشکان و دندانپزشکان کشور است.

امید آن است که دانش آموختگان این برنامه با در دست گرفتن رهبری پژوهش، نوآوری، آموزش و توسعه روشهای نوین پزشکی در دانشگاهها و همچنین پل زدن بین علوم پایه و کاربردی گامهای مهمی در جهت خودکفایی کشور، حل مشکلات سلامت، توسعه پایدار، گسترش مرزهای دانش و ارتقاء سطح کیفی دانشگاهها بردارند.

طی حکمی سرکار خانم دکتر شروین غفاری به عنوان پزشک پژوهشگر مرکز تحقیقات بازتوانی قلب انتخاب شدند.