previous pauseresume next

برگزاری سمینار دخانیات

 سمینار یک روز ترک دخانیات با همکاری مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

روز پنجشنبه مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۶ در سالن اجتماعات فروغی ابری واقع در مرکزآموزشی درمانی شهید دکتر چمران اصفهان  برگزار گردید. در این سمینار دمکتر معصومه صادقی ، دکتر حمیدرضا روح افزا، دکتر غلامرضا حیدری در مورد عوارض مصرف سیگار در بیماری های قلبی و در سنین مختلف و ... سخنرانی نمودند.