previous pauseresume next

جلسه اجماع در مورد گایدلاین سایکو کاردیولوژی

روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ در ساعت ۱۴.۳۰-۱۶.۳۰ جلسه ای در بیمارستان خورشید به منظور بررسی و صحبت پیرامون گایدلاین سایکوکاردیولوژی برگزار گردید. در این جلسه...

در این جلسه که با حضور افرادی از مراکز مختلفی از جمله مرکز تحقیقات قلب شهید رجایی (دانشگاه علوم پزشکی ایران)،بیمه تامین اجتماعی(دانشگاه علوم پزشکی مازندران)؛ بیمارستان چمران و خورشید(دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) و دانشگاه های university of gottingen medical center , freiburg university medical center برگزار گردید تبادل نظر و گفت و گوهایی در مورد بررسی گایدلاین سایکوکاردیولوژی صورت گرفت.