previous pauseresume next

خانم دكتر معصومه صادقي در فهرست پژوهشگران برجسته علوم پزشكي كشور قرار گرفت

خانم دكتر معصومه صادقي در فهرست پژوهشگران برجسته علوم پزشكي كشور داراي شاخص H-index برابر با ۱۵ و بالاتر قرار گرفت.
دكتر معصومه صادقي از اعضای هیئت علمی پژوهشکده به درجه استاد پژوهشی ارتقاء یافتند.
بر اساس مصوبه پانصد و بیست و پنجمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تاریخ ۱۶/۱۰/۹۴، خانم دکتر معصومه صادقی به درجه استاد پژوهشی ارتقاء یافتند.
پژوهشکده قلب و عروق اصفهان این موفقیت را به ايشان تبریک عرض می نماید.