previous pauseresume next

پیگیری دو سال ثبت سندرم حاد کرونر

با توجه به اینکه بيماريهاي قلبي عروقي يكي از علل عمده مرگ و مير در اغلب كشورهاي پيشرفته و نيز بسياري از كشورهاي در حال توسعه مي‌باشد. سندرم حاد کرونر (ACS) شامل انواع مختلفی از حالات بالینی از جمله آنژین ناپایدار تا سکته قلبی با قطعه ST بالا رفته (STEMI) و سکته قلبی بدون قطعه  ST بالا (NSTEMI) رفته می باشد.

بالاترین میزان مرگ و میر کوتاه مدت هنوز در بیمارانی با STEMI که به وسیله درد قفسه سینه یا علایم مشابه و segment elevations ST در تشخیص الکتروکاردیوگرافی (ECG) و تایید آن توسط بالا رفتن مارکرهای قلبی (ترجیحا تروپونین) تشخیص داده می شوند، مشاهده می گردد. با توجه به اینکه ثبت این بیماران از سال ۱۳۹۴ در  مرکز تحقیقات بازتوانی قلب آغاز گردید، امسال این ثبت پیگیری دو سال  بیماران را از مهر ۱۳۹۶ آغاز کرده و این پیگیریها هم اکنون در حال اجراست. این پیگیری ها از طریق تماس تلفنی نیروی مجرب و اموزش دیده از بیماران جهت پیگیری سرح حال بیمار در طول یکسال گذشته انجام میگیرد.در طی این تماس تمان اطلاعات مربوط به مصرف داروی بیمار و سوابق بستری وی در پرونده پیگیری شخص ثبت میگردد وبیمارانی که در طول سال گذشته بستری داشته اند جهت دیدن مدارک بستری به مرکز دعوت میگردند. در ططی این تماس اگر بیماری فوت شده باشد علت مرگ و زمان مرگ بیمار پرسیده می شود و پرونده فوت بیمار از بیمارستان پیگیری میشود.