previous pauseresume next

چهارمين كنگره بين المللي پيشگيري از بيماري هاي قلب و عروق در شيراز

سخنراني خانم دكتر معصومه صادقي در چهارمين كنگره بين المللي پيشگيري از بيماري هاي قلب و عروق در شيراز

با توجه به برگزاری موفق ۳ دوره همایش پیش گیری از بیماری های قلب و عروق و همچنین افزایش روزافزون بیماری های قلبی و درصد بالای مرگ و میرها در اثر مشکلات قلب و عروق، مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز با توجه به وظیفه خود چهارمین کنگره پیش گیری از بیماری های قلب و عروق را در شیراز برگزار می کند. در این کنگره متخصصانی از کشورهای خاور میانه و اروپا، آمریکا و ایران حضور خواهند داشت. در اين كنگره دكتر معصومه صادقي به عنوان سخنران حضور داشتند.