previous pauseresume next

رسالت و چشم انداز

 رسالت
 
ایجاد بستر مناسب از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری و تربیت محققین برای انجام تحقیقات پایه و کاربردی در زمینه بازتوانی قلبی عروقی به طوری که افراد علاقمند به انجام تحقیقات در این زمینه بتوانند از امکانات موجود در این مرکز استفاده نمایند. در این زمینه این مرکز مبادرت به برگزاری دوره های آموزشی برای آموزش روش تحقیق به دانشجویان و پژوهشگران خواهد نمود.
برگزاری دوره های آموزشی جستجوی مقالات، تهیه مقالات علمی و تعیین مجلات معتبر و مناسب برای چاپ مقالات و افزایش تعداد مقالات چاپ شده در زمینه بازتوانی در مجلات داخلی و خارجی و در نهایت ارتقاء رتبه علمی کشور در این زمینه.
ایجاد انگیزه مناسب در بیماران جهت مشارکت فعال در برنامه های بازتوانی و پیگیری ایشان در سالهای آینده برای جمع آوری داده های مناسب جهت انجام مطالعات آینده نگر و چاپ مقالات علمی در این زمینه.
ایجاد بستر مناسب برای تهیه بانک اطلاعاتی جامع در زمینه بازتوانی قلبی عروقی به طوری که با فراهم نمودن امکانات لازم و تهیه بانک اطلاعاتی، مرجع جامع و کاملی از بیماران، مراکز بازتوانی، کادر درمانی، روشهای بازتوانی و ... در اختیار باشد.
برنامه ریزی و تهیه پروتکل آموزشی برای برگزاری دوره های آموزشی بازتوانی قلبی ویژه کادر درمانی اعم از پزشکان متخصص و عمومی، پرستاران، فیزیوتراپها، کارشناسان تغذیه، کارشناسان روانشناسی، کارشناسان کاردرمانی و .... و تهیه تقویم آموزشی و اعلام آن به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور برای اعزام گروه های درخواست کننده جهت آموزش. تشکیل گروه مشاوره شامل متخصصین و کارشناسان رشته های مرتبط برای ارائه خدمات مشاوره به بیماران قلبی عروقی جهت افزایش انگیزه ایشان و رفع مشکلات و موانع عاطفی و جسمی برای انجام بازتوانی. تهیه پروتکل اجرائی بازتوانی ساده قلبی عروقی جهت اجرا در مراکز بهداشتی، مراکز درمانی فاقد امکانات کامل بازتوانی و نیز در صورت امکان در منازل جهت تحت پوشش قرار دادن تمام بیماران قلبی عروقی به طوری که آنها بتوانند با کمترین امکانات و هزینه مراحل بازتوانی را به انجام برسانند.
تشکیل کمیته های مختلف اعم از کمیته پژوهشی، کمیته درمانی، کمیته اجرائی و ... جهت پیگیری موثرتر و بهتر امور تا دستیابی به نتایج مورد انتظار.
تهیه برنامه عملیاتی برای برگزاری کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی به طوری که در هر ۳ تا ۴ سال یک کنگره بین المللی و هر سال حداقل یک کنگره یا سمینار ملی توسط مرکز برگزار شود. همچنین بر حسب نیاز کارگاههای آموزشی با اعطای امتیاز آموزشی و با همکاری دفتر آموزش مداوم دانشگاه برگزار خواهد شد. در زمینه شرکت محققین مرکز در کنگره ها و سمینارها نیز اطلاع رسانی لازم در این مورد انجام شده و محققین مرکز در کنگره های مرتبط حضور فعال خواهند داشت.
 
چشم انداز:
 
ما خواستار تبدیل شدن به یکی از قطب های برتر پژوهش و تحقیق در زمینه بازتوانی قلبی در آینده می-باشیم به گونه ای که آماراین مرکز در مجامع بین المللی مورد استناد قرار بگیرند. همچنین یکی دیگر از اهداف پنج ساله ما بهبود ارائه خدمات به بیماران قلبی و عروقی و در نتیجه ان کاهش بستری مجدد و کاهش دوره نقاهت وزمان بازگشت به کار در این دسته از بیماران میباشد.