previous pauseresume next

اخبار و تازه ها

تبریک فرارسیدن ماه رمضان

ماه رمضان، ماه مفروش کردن قدوم شب قدر با اشکهای شوق برای درک «زیباترین لحظهء حیات انسانی» است ...

دیدار با گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

طی نشستی که با گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان انجام شد، تفاهم نامه ای بین مرکز تحقیقات بازتوانی قلب پژوهشکده قلب و عروق اصفهان و این دانشگاه جهت انجام طرح های مشترک منعقد شد.

بازدید دکتر شاید عضو هیات علمی دانشگاه فرایبورگ آلمان و هیئت همراه از مرکز تحقیقات بازتوانی قلب پژوهشکده قلب و عروق اصفهان

یکشنبه ۲۱ آبان ماه، دکتر شاید عضو هیات علمی دانشگاه فرایبورگ آلمان و همراهان از مرکز تحقیقات بازتوانی قلب پژوهشکده قلب و عروق اصفهان بازدید کردند. این بازدید در جهت آشنایی با مرکز تحقیقات بازتوانی و فعالیت های این مرکز انجام گرفت.

برگزاری سمینار یک روز ترک دخانیات

بدینوسیله به استحضار میرساند سمینار یک روز ترک دخانیات با هماهنگی

شروع طرح تحقیقاتی بازتوانی قلبی در منزل

برنامه بازتوانی قلبی در منزل
طرح تحقیقاتی بازتوانی قلبی در منزل توسط مرکز تحقیقات بازتوانی قلب پژوهشکده قلب و عروق اصفهان به صورت رایگان برای بیماران با دارا بودن شرایط ورود به مطالعه انجام میگیرد.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار و تازه ها