previous pauseresume next

اخبار و تازه ها

برگزاري كلاس آموزشي ويژه بيماران

برگزاري كلاس آموزشي ويژه بيماران مراجعه كننده در دوره هاي بازتواني و خانواده آنها با موضوع تغذيه ، فعاليت فيزيكي و كنترل استرس

آموزش بازنشستگان آموزش و پرورش

آموزش بازنشستگان آموزش و پرورش در زمينه پيشگيري و كنترل ريسك فاكتورهاي قلبي- عروقي و آشنايي با بازتواني قلبي

آموزش رابطين انجمن دوستداران قلب

با توجه به درخواست انجمن قلب مبني بر آموزش رابطين انجمن و گروه هاي هدف، هماهنگي لازم انجام شد و چندين دوره آموزشي ويژه در سال ۹۴ با اين افراد در پژوهشكده قلب و عروق و مركز تحقيقات بازتواني برگزار شد و آموزش هاي لازم در جهت بازتواني قلبي و عروقي ارائه شد.

همكاري در تهيه سند ملي قلب و عروق

همكاري در تهيه سند ملي قلب و عروق- پيشگيري اوليه و كنترل عوامل خطرساز در همكاري با وزارت خانه

شروع اجراي طرح بازتواني

شروع اجراي طرح بازتواني تحت عنوان "بررسی الزامات ساختاری و برنامه ای مراکز بازتوانی قلب"

ارائه سه مقاله در كنگره کاردیولوژی ۲۰۱۶ - دبي و کنگره قلب آنتالیا

كنگره کاردیولوژی با عنوان “International conference and Expo on cardiology and cardiac surgery” كه در آوريل ۲۰۱۶ در دبي برگزار شد سركار خانم مژگان قاري پور به نمايندگی از پژوهشكده قلب و عروق اصفهان مقالاتي تحت عناوين زير ارائه نمودند.

سخنراني دكتر معصومه صادقي در كنگره قلب تهران

چهارمين كنگره مشترك قلب و عروق در ايران، در اسفند ماه سال ۱۳۹۴ در تهران برگزار گرديد كه در اين كنگره دكتر معصومه صادقي سخنراني خود را در رابطه با برنامه PROVE ارائه كردند.

چهارمين كنگره بين المللي پيشگيري از بيماري هاي قلب و عروق در شيراز

سخنراني خانم دكتر معصومه صادقي در چهارمين كنگره بين المللي پيشگيري از بيماري هاي قلب و عروق در شيراز

ايندكس شدن مجله آريا آترواسكلروز در سايت معتبرESCI

مجله آریا آترواسکلروز در سایتEmerging Sources Citation Index ‪(ESCI)‬‬ مورد پذیرش قرار گرفته و در این سایت ISI ایندکس می شود.

خانم دكتر معصومه صادقي در فهرست پژوهشگران برجسته علوم پزشكي كشور قرار گرفت

خانم دكتر معصومه صادقي در فهرست پژوهشگران برجسته علوم پزشكي كشور داراي شاخص H-index برابر با ۱۵ و بالاتر قرار گرفت.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار و تازه ها