previous pauseresume next

اخبار و تازه ها

آموزش کارکنان

اخبار آموزشی
راه اندازی بخش آموزش کارکنان در سایت پژوهشکده

دهه فجر مبارک

سلام بر تو ای مطلع فجر! ای سپیده سحر، ای انفجار نور، خوش‏ آمدی

برگزاری جلسه کمیته پیشنهادات و کمیته تشویق و تنبیه پژوهشکده

برگزاری کمیته پیشنهادات و کمیته تشویق و تنبیه پژوهشکده قلب و عروق
روز چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۹۲ کمیته پیشنهادات پژوهشکده با حضور اعضاء تشکیل شد. در این جلسه پیشنهادات ارائه شده در زمینه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید. همچنین کمیته تشویق و تنبیه پژوهشکده نیز در این روز تشکیل و فرم های ارزیابی پرسنل مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تعدادی از پرسنل که دارای عملکرد مناسبی بوده اند مورد تشویق قرار گیرند.

خبر- نمایشگاه

ICRI_Logo
حضور پر رنگ پژوهشکده قلب و عروق اصفهان در نمایشگاه هفته پژوهش استان

خبر- کسب مقام

CRRC_logo
کسب مقام برتر مرکز تحقیقات بازتوانی قلب در سطح کشور و دانشگاه

پیام تبریک سرپرست پژوهشکده قلب و عروق

متن پیام تبریک انتصاب جناب آقای دکتر غلامرضا اصغری به سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سوی خانم دکتر معصومه صادقی سرپرست پژوهشکده قلب و عروق اصفهان

پیام تبریک انتصاب جناب آقای دکتر غلامرضا اصغری

متن پیام تبریک انتصاب جناب آقای دکتر غلامرضا اصغری به سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سوی خانم دکتر نضال صراف زادگان

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار و تازه ها