previous pauseresume next

انتخاب سرکار خانم دکتر شروین غفاری به عنوان پزشک پژوهشگر مرکز تحقیقات بازتوانی قلب

برنامه پزشک پژوهشگر بالاترین فرصت تحصیلی آموزش عالی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده که به پزشکان و دندانپزشکان برتر تعلق میگیرد تا علاوه بر آموزش بالینی در مقاطع تخصص/فوق تخصص/فلوشیپ، در یک زمینه خاص تحقیقاتی مربوط به رشته بالینی خود نیز آموزش دیده و به کسب مدرکDhPنیز نائل آیند. هدف از ایجاد این برنامه، کمک به رشد آکادمیک پزشکان و دندانپزشکان کشور است.

انتصاب سرکار خانم دکتر معصومه صادقی به عنوان دبیر کمیته پژوهش و عضو کمیته EDO

با توجه به سوابق و تجربیات ارزنده سرکار خانم دکتر معصومه صادقی طی حکمی از طرف دکتر غلامرضا معصومی ریاست محترم بیمارستان چمران  ایشان به عنوان دبیر کمیته پژوهش و عضو کمیته  بیمارستان چمران  EDOدر راستای پیاده سازی استانداردهای منتج  به ارتقا شاخص های ایمنی بیماران منصوب گردیدند.

اجرای طرح تحقیقاتی تاثیر یک دوره اقتصاد-زیست-انرژی بر روی فاکتورهای بیوسایکوسوشال در بیماران با سکته قلبی در شهر اصفهان

با توجه به شیوع بالای بیماری های قلبی عروقی و هم چنین افزایش شیوع سکته قلبی در جامعه و عوارض پس از آن،یافتن راه های درمانی جدید که بتواند بر روی فاکتورهای بیولوژیک، روانشناختی و اجتماعی اثرگذار باشد می تواند در کاهش عوارض بیماری و کاهش بروز سکته قلبی مجدد موثر باشد.

ابلاغ سرکار خانم دکتر معصومه صادقی به عنوان معاون پژوهشی بیمارستان شهید چمران

ابلاغ سرکار خانم دکتر معصومه صادقی
با توجه به سوابق و تجربیات ارزنده سرکار خانم دکتر معصومه صادقی عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی اصفهان درزمینه امور پژوهشی و اجرایی و براساس هماهنگی های بعمل آمده و با عنایت به بند بیست و چهارم مصوبات سی و دومینشورای معاونین دانشکده پزشکی، طی حکمی از طرف دکتر محمدرضا صبری ریاست دانشکده پزشکی ایشان به عنوان معاون پژوهشی مرکز آموزشی درمانی شهید چمران منصوب گردیدند.

افتتاحیه ساختمان جدید مرکز تحقیقات بازتوانی قلبی در محل جدید پژوهشکده

افتتاحیه ساختمان جدید مرکز تحقیقات بازتوانی قلبی در محل جدید پژوهشکده

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات بازتوانی قلب RSS