previous pauseresume next

بازدید از مرکز تحقیقات بازتوانی قلب اصفهان

روز شنبه مورخ ۳۱/۳/۹۹ اعضای معاونت درمان و توانبخشی هلال احمر استان اصفهان از مرکز تحقیقات بازتوانی قلب بازدید نمودند.

سومین جشنواره غذای سالم

سومین جشنواره غذای سالم در تاریخ ۹۸/۷/۲۴ در واحد بازتوانی مرکز تحقیقات بازتوانی قلب برگزار شد.

اعلام خاتمه طرح تحقیقاتی Home Rehabilitation

مراحل اجرایی طرح تحقیقاتی بازتوانی در منزل به مجری گری دکتر علیرضا انصاری مقدم از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و دکتر معصومه صادقی از مرکز تحقیقات بازتوانی قلب اصفهان به پایان رسید. در روز ۱۲ و ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۸ در جلسه ای با حضور مجریان اصلی و محققین همکار طرح در محل مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با هدف ارزیابی و بررسی نتایج حاصل از طرح برگزار گردید و در خصوص داده های جمع آوری شده و نحوه آنالیز داده ها بحث و تبادل نظر بعمل آمد.

بازدید از مرکز بازتوانی قلب بیمارستان افشار یزد

در اردیبهشت ماه ۹۸ رئیس مرکز تحقیقات بازتوانی دکتر معصومه صادقی به همراه معاون پژوهشی دکتر حمیدرضا روح افزا از مرکز بازتوانی قلب بیمارستان افشار یزد بازدید کردند.

همکاری مرکز تحقیقات بازتوانی قلب در اولین سمینار توانبخشی قلبی, عروقی و ریوی

اولین سمینار توانبخشی قلبی، عروقی و ریوی در ۱۰ و ۱۱ بهمن ۹۷ در سالن شهید غرضی بیمارستان میلاد برگزار گردید ....

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات بازتوانی قلب RSS